Velike trošarine na mala vrata

28.02.2020. smo dali svoje stručno mišljenje na tadašnji vladin Nacrt uredbe o visini trošarina na alkohol i alkoholna pića. Pogledajmo što se od tada dogodilo i kakve su ekonomske prognoze za budućnost.

Read more