Velike trošarine na mala vrata

28.02.2020. smo dali svoje stručno mišljenje na tadašnji vladin Nacrt uredbe o visini trošarina na alkohol i alkoholna pića. Pogledajmo što se od tada dogodilo i kakve su ekonomske prognoze za budućnost.

Read more
Kapela – službeni komentar na Nacrt uredbe o visini trošarina na alkohol i alkoholna pića

U nastavku možete pročitati naš službeni komentar na Nacrt uredbe o visini trošarina na alkohol i alkoholna pića. Poštovani, pišemo ovo pismo kao odgovor na nacrt Uredbe o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića. Hrvatska Vlada je najavila da će za par tjedana povećati trošarine na duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića te uvesti […]

Read more